Asma - Germe Membran Yapılar
Taşıyıcı sistemi sadece çekme kuvveti alan tekstil örtülerin (membran) ve/veya kabloların tamamen ya da kısmen kullanılması ile oluşturulan yapı sistemleridir.

Membran örtüler polyester ya da cam liflerinin dokunması ile elde edilen özel bir tür kumaştır. Bu lifleri dış etkenlere karşı korumak ve kumaşa su/hava geçirmezliği sağlamak için liflerin üzerine PVC, PTFE ya da silikon malzemeleri ile kaplama uygulanır. Kullanılacak uygun kaplama malzemesi ile malzemenin ömrü 30 yıla kadar çıkabilmektedir.

Klasik yapı sistemlerinden farklı olarak membran malzemesinin hafif olması ile yapıya aktarılacak ölü yükün az olmasını sağlar.
Örtü gerilerek alttaki taşıyıcıya bağlanır. Örtüyü taşıyacak çelik taşıyıcı sistemde aşık sayısının azalması, hem detay kolaylığı sağlar hem de yapının tonajını düşürür. Büyük açıklıkları az düşey taşıyıcı elemanla geçme imkanı sağlar.

Esnek malzeme olmaları nedeni ile çok çeşitli formlar oluşturulabilme imkanı ile görsel zenginlik sunarlar.

Değişik oranlarda ışık geçirgenliği sağlama imkanı vardır. İhtiyaca göre, klasik saydam malzemelere kıyasla daha çok ışık geçirgenliği sağlanabilir ya da özel kaplama ilavesi ile ışık geçirgenliği çok azaltılabilir. Ayrıca, şeffaf malzeme seçenekleri ile hem dış etkilere kapalı hem de aydınlık ortamlar sunulabilirler.

Sistemlerin cephelerini kapatarak dört mevsim kullanabilecek kapalı yapılar yapılabildiği gibi, sadece çatısını kapatarak gölgelik sistemler oluşturmak ta mümkündür. Örtü malzemesinin uygun bir şekilde katlanması ile defalarca katlanıp tekrar kurulma imkanı vardır. Genelde çelik elemanlar cıvatalı olarak tasarlandığı için çelik sistemi sökerek başka yere taşımak mümkündür.

Sistemler yerel şartnamelere göre analiz edilip uygulanmaktadır. Bu nedenle sistemlerin kar, yağmur, rüzgar, gerektiğinde deprem yükü gibi dış etkenler altında dayanımı hesaplanmaktadır.

Sistemlerin uygulama alanları çok geniştir. Pazaryerleri, alışveriş merkezlerinin çatıları, amfitiyatrolar, organizasyon, festival, gösteri salonlarında üst kapama amaçlı tasarımlar hazırlanabileceği gibi, stadyumların tribün üstü kapamaları, otopark alanları gibi konsollu sistemlerde tercih edilirler.

Ayrıca, rekreasyon alanlarında bulunan peysaj ve park gölgelikleri, havuz bar gölgelikleri, ister işyerinizdeki restoran kanopileri, ister evinizin, site, villa giriş kanopileri, yürüyüş yolları, teras gölgelikleri için güneş koruyucu, rüzgar kesici sistemler oluşturulabilir.

İşyerlerinde sigara içme mekanları hazırlanabilir.
Showroomlar, fuar standları, geçici kullanımlı çadırları kurulabilir. Yapınıza ilave olarak saçaklar eklenebilir.

Geniş açıklık gerektiren, tenis kortları, basketbol sahaları, çim futbol saha üstleri ve yanları, havuz üstleri gibi spor salonları membran örtü sistemleri ile kaplanabilir.

Ayrıca açılır kapanır sistemler ile dilendiğinde açık hale getirilebilen mekanlara kavuşabilir.
Temel olarak membran malzemesi, membran sistemlerin esas taşıyıcı elemanları olan liflerin dokunması ile elde edilen özel bir tür kumaştır.

Lifler çeşitli yöntemler ile bir araya getirilerek dokuma ipliği haline getirilirler. Dokuma işlemi sırasında Atkı (warp) yönündeki ipler gerilirler ve Çözgü (weft/fill) yönündeki ipler atkı yönündeki iplerin arasından (altından ve üstünden) geçirilerek örülürler. Membran yapılarda kullanılan lifler; naylon, polyester, cam’ dır.
Membran örtü dış etkenlere açık olduğundan lifleri dış etkenlerden korumak ve kumaşa su/hava geçirmezliği sağlamak için malzemeye kimyasal kaplama uygulanır. Bazen ana kaplamanın üstüne ilave bir kaplama yapılarak, örtünün, kendi kendini temizleyen yüzey özelliğinin yanı sıra ultraviyole ve diğer dış etkilere karşı dayanımı arttırılabilir.

Yüzey kaplamaları; PVC (PolyVinylChloride), PTFE (PolyTetraFluoroeThylenE), silikon’ dur.

MALZEME SINIFLARI:

A Sınıfı Membran Malzeme:
Kaplama malzemesi başlıca PoliteTraFlorEtilen (PTFE) reçinesinden oluşan cam lifli dokuma (reçine en az % 90 PTFE içeriği ile sınırlanmıştır), aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
• Cam lifli dokumanın ağırlığı 150 gr/m2 ya da daha fazla olmalıdır,
• Kaplama malzemesinin ağırlığı en az 400 gr/m2 en fazla 1100 gr/m2 olmalıdır,
• Membran malzemesinin kalınlığı en az 0,5 mm olmalıdır.

B Sınıfı Membran Malzeme:
Kaplama malzemesi PoliVinilClorid reçinesi (PVC), kloropren kauçuk, klorosülfanatlı polietilen kauçuk ya da buna benzer diğer malzemeler (reçine içeren florin filmleri ile kaplı cam lifli dokuma dahil olmak üzere) kullanılan cam lifli dokuma, aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

• Cam lifli dokumanın ağırlığı 150 gr/m2 ya da daha fazla olmalıdır,
• Kaplama malzemesinin ağırlığı en az 400 gr/m2 en fazla 1100 gr/m2 olmalıdır,
• Membran malzemesinin kalınlığı en az 0,5 mm olmalıdır,
• Membran malzeme alev yürütmez özellikte olmalı ve DIN 4102-1

B1-BS 7837 şartnamesinde verilen değerleri sağlamalıdır.

C Sınıfı Membran Malzeme:
PVC reçine, klorprene kauçuk, klorosülfanatlı polietilen kauçuk ya da buna benzer malzemeler (floro reçin film içeren ilave yüzey kaplaması bulunanlar dahil olmak üzere) ile kaplanmış, örülmüş poliamid, poliaramid, polyester ya da polivinil alkol lifli dokuma, aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

• Sentetik lifli dokumanın ağırlığı 100 gr/m2 ya da daha fazla olmalıdır,
• Kaplama malzemesinin ağırlığı en az 400 gr/m2 en fazla 1100 gr/m2 olmalıdır,
• Membran malzemesinin kalınlığı en az 0,5 mm olmalıdır,
• Membran malzeme alev yürütmez özellikte olmalı ve DIN 4102-1
B1-BS 7837 şartnamesinde verilen değerleri sağlamalıdır.
Membran malzemenin çekme dayanımı gibi özellikleri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
• Membran malzemenin çekme dayanımı 20 kg/cm ya da daha fazla olmalıdır. Ayrıca, atkı ve çözgü yönlerindeki çekme dayanımları arasındaki fark, atkı ya da çözgü yönündeki çekme dayanımlarından büyük olanının en fazla %20’ si kadar olmalıdır.
• Membran malzemenin çekme dayanımı testi, EN ISO 1421’ te belirtilen koşullarla uyumlu olmalıdır.
• 10 mm genişliğinde ve en az 10 kg ağırlığındaki membran malzemenin yırtılma dayanımı çekme dayanımının en az %15’i olmalıdır.
• Yırtılma dayanımı testi, DIN 53.363’ te belirtilen koşullarla uyumlu olmalıdır.
Membran malzemede ek ya da diğer bir deyişle membran malzemelerin birbirleri ile birleşimi olması durumunda, ekin dayanım gibi özellikleri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
• Dikişli eklerde, ekin çekme dayanımı membran malzemenin çekme dayanımının en az %70’ i kadar olmalıdır. Diğer ekleme metotlarının kullanılması durumunda bu değer %85 olarak alınır.
• 60 oC’ lik sabit sıcaklık altında ekin çekme dayanımı, membran malzemenin çekme dayanımının en az %60’ ı kadar olmalıdır.
• Çekme dayanımı testi, EN ISO 1421’ te belirtilen koşullarla uyumlu olmalıdır.

Membran Malzemenin Karakteristik Özellikleri:
Çekme dayanımı sistemin üzerine gelen yükleri yıkılmadan taşıyabilecek büyüklükte olmalıdır. Membran malzeme sistemde sadece çekme yükünü aldığı için çekme dayanımı klasik malzemelere göre en önemli özelliğidir.
Çekme modülü, malzemenin çekme yükleri altıda yapabileceği deformasyonu belirleyen bir ölçüdür.

Çekme dayanımı aşılmadan membranın yırtılması ve yırtığın yayılması sonucu hasar görmemesi için yırtılmaya karşı direncinin de büyük olması gerekir.
Kullanılan ana ve kaplama malzemesi yırtılma direncini belirler.
Membranın tipine göre malzeme izotropik ya da anizotropik olabilir,

Malzemenin ömrü, üzerindeki kaplama malzemesine göre 30 yıla kadar çıkabilir.

Işık geçirimliği; kullanılan lifin malzemesine, lifler arasındaki örgü mesafesine ve kaplama malzemesine bağlı olarak değişik oranlardadır.
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran
Asma - Germe Membran